Коллектив авторов Кол-во книг: 2348
Григол Абашидзе Кол-во книг: 14
Гусейн Аббасзаде Кол-во книг: 33
Стивен Хокинг Кол-во книг: 60
Эркебек Абдулаев Кол-во книг: 4
Шамшад Абдуллаев Кол-во книг: 4
Кобо Абэ Кол-во книг: 101
Инга Абеле Кол-во книг: 4
Пьер Абеляр Кол-во книг: 7
Тайша Абеляр Кол-во книг: 12
Дмитрий Абеляшев Кол-во книг: 3
Рустам Абидов Кол-во книг: 3
Анвар Абиджан Кол-во книг: 3
Рафаэль Абоян Кол-во книг: 2